Det Norske Akademis Ordbok

hansaby

hansaby 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
by som inngikk i et forbund av nordeuropeiske handelsbyer i middelalderen
 | jf. hansa
SITATER
  • den borgerlige kultur utviklet seg ikke så raskt i Wien som f.eks. i hansebyene eller i de sydtyske riksbyene
     (Elsbeth Wessel Wien 85 1999)
  • hansabyen i det høye nord
     (Vibeke Løkkeberg Purpur LBK 2002)