Det Norske Akademis Ordbok

hankjønnsform

hankjønnsform 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
grammatikk
 grammatisk form som karakteriserer et hankjønnsord (f.eks. bilen) eller et ord når det står i hankjønn (f.eks. gutten min)