Det Norske Akademis Ordbok

halvtforråtnet

halvtforråtnet 
adjektiv
BØYNINGhalvtforråtnede
ETYMOLOGI
første ledd nøytrum av halv; annet ledd perfektum partisipp av forråtne
BETYDNING OG BRUK
nå sjelden
 halvt forråtnet
SITAT
  • Henrik Wergeland Samlede Skrifter IV,7 140