Det Norske Akademis Ordbok

halvlistring

halvlistring 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
sjøfart, dialektalt
 båt av type som listerbåten, men udekket
 | jf. listring