Det Norske Akademis Ordbok

halvklovning

halvklovning 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd klovning
BETYDNING OG BRUK
dialektalt
 halvdel av stokk som er kløvd langsetter midten
SITATER