Det Norske Akademis Ordbok

halvhjertig

halvhjertig 
adjektiv
BØYNINGhalvhjertig
ETYMOLOGI
annet ledd jf. hjerte og suffikset -ig
BETYDNING OG BRUK
SITAT
  • det er ikke sønnlige pliktbrev, dette [Vidkun Quislings brev til sin familie], heller ikke rutinemessige eller halvhjertige rapporter
     (Hans Fredrik Dahl Quisling (2012) 45)