Det Norske Akademis Ordbok

halvårsregnskap

halvårsregnskap 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
regnskap som gjelder et halvt (kalender)år
SITATER
  • brevet af 14. dennes med indlagt halvårsregnskab
     (Henrik Ibsen Samlede verker XIX 303)
  • halvårsregnskapet viser at det ikke hadde vært nødvendig å gå til permitteringer
     (LO-aktuelt 1993/nr. 10/45)