Det Norske Akademis Ordbok

hake

Likt stavede oppslagsord
hake 
verb
BØYNINGhaket, haket, haking
UTTALE[ha:`kə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
til hake (substantiv)
BETYDNING OG BRUK
gripe med (noe som minner om en) hake
; huke
; hekte
EKSEMPLER
 • hake kroken fast i et hull
 • hake av, løs fisken fra kroken
SITATER
 • [han ble stående] med fingrene haget om spigeren
   (Amalie Skram Samlede Værker II 421)
 • [herrene] trakk i fintøyet og haket fast lorgnetten
   (Pål Gerhard Olsen Fredstid LBK 2000)
1.1 
refleksivt
 
hake seg
 huke seg
; hekte seg
EKSEMPLER
 • fiskekroken haket seg fast i bunnen
 • han haker seg fast i rekkverket
SITATER
 • den tonntunge stammen … haket seg opp i greinene på et nabotre
   (Atle Næss Innersvinger LBK 2002)
 • en hvit plastpose … hadde haket seg fast i enden av hekken
   (Karl Ove Knausgård Min kamp 3 49 2009)
UTTRYKK
hake seg fast
1 
overført
 klamre seg fast
; klenge seg til
 • det er næsten umulig at faa tale et øieblik med Dem alene. De haker sig fast i Dem, disse fyrene
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker II 15)
 • i dypet av bevisstheten [hadde] grøsset fra tidligere på dagen … haket seg fast
   (Ailo Gaup Trommereisen LBK 1988)
 • ordene haket seg fast i ham
   (Atle Næss Østre linje LBK 1994)
 • han haket seg fast i meg og krykket seg fram
   (Hans Herbjørnsrud Vi vet så mye LBK 2001)
2 
henge seg opp i (noe kritikkverdig)
 • han hadde haabet paa et eller andet ondt træk, han kunde ha haket sig fast i
   (Kristian Elster d.y. Av Skyggernes Slegt 48 1919)
(kontrollere ved å) avmerke med haker i marg e.l.
SITAT
 • Huan har lånt en kreativitetsbok og haket ut noen forslag
   (Eivind Hofstad Evjemo Det siste du skal se er et ansikt av kjærlighet LBK 2012)
UTTRYKK
hake av
sette hake
 • hake av for ønsket alternativ
 • Mikael haket av for siviltjeneste
   (Gaute Bie Verden ifølge kartet LBK 2012)