Det Norske Akademis Ordbok

hagegjødsel

hagegjødsel 
substantiv
VARIANThavegjødsel
BETYDNING OG BRUK
gjødsel til bruk i hage
SITAT
  • marken omgjør matrestene til den beste hagegjødsel
     (Kristiansand Avis 05.06.2014/15)