Det Norske Akademis Ordbok

gytegrop

gytegrop 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
grop til å gyte i
EKSEMPEL
  • laksefisker graver gytegroper på elvebunnen