Det Norske Akademis Ordbok

guyansk

guyansk 
adjektiv
BØYNINGguyansk
UTTALE[guja:´nsk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av guyaner med suffikset -sk
BETYDNING OG BRUK
som gjelder Guyana og guyanere