Det Norske Akademis Ordbok

gullskjær

gullskjær 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
gyllent lys, skjær
SITATER
  • [jeg] saa denne dag rinde op med et … guldskjær
     (Jonas Lie Samlede Digterverker III 488)
  • sola … kasta et gullskjær gjennom dalen
     (Per Petterson Ut og stjæle hester LBK 2003)
  • lyset fra bålet ga … et gullskjær over ansiktene rundt meg
     (Tore Stubberud Råtten sol LBK 2008)