Det Norske Akademis Ordbok

gullinnløsning

gullinnløsning 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd verbalsubstantiv til innløse, avledet med suffikset -ning
BETYDNING OG BRUK
økonomi
 det at en sentralbank innløser i gull de pengesedler den har utstedt
SITAT
  • nu da hele Europa snakker om gull og gullinnløsning, vil jeg gjerne få lov å ta til orde for en stor reform
     (Erling Winsnes Strandhugg 27 1928)