Det Norske Akademis Ordbok

gudstjenstlig

gudstjenstlig 
adjektiv
BØYNINGgudstjenstlig
ETYMOLOGI
avledet av gudstjeneste med suffikset -lig
BETYDNING OG BRUK
kirkevesen
 som hører til gudstjenesten
SITATER
  • aldrig har man seet denne præst afbryde de gudstjenstlige handlinger for at paabyde orden eller taushed i kirken
     (Morgenbladet 03.06.1838/8/1)
  • kunstartene [er] nå blitt riter for en ny religiøsitet som har funnet andre manifestasjoner for sin fantasi enn det gudstjenestelige livet
     (Trond Berg Eriksen Augustin 12 2000)
  • [verket er] ingen gudstjenstlig kantate, men symfonisk og gjennomsyret av en orkestral tanke som gjør det til et verk for konsertsalen
     (Aftenposten 07.09.2003/4/6)