Det Norske Akademis Ordbok

gudgitt

gudgitt 
adjektiv
ETYMOLOGI
annet ledd perfektum partisipp av gi
BETYDNING OG BRUK
(som om noe er) gitt, skjenket av Gud
 | jf. hellig
EKSEMPEL
 • en gudgitt oppgave
SITATER
 • den menneskelige og gudgitte rett folket i Gibraltar har til å bestemme sin egen skjebne
   (Dagbladet 1969/132/2/2)
 • det er ikke gudgitt, men politikerbestemt hvor stor del av bruttonasjonalproduktet som skal gå til helsesektoren
   (Aftenposten 19.11.1983/2 Torbjørn Mork)
 • etter århundrer med vidunderlig sang var [innbyggernes] gudegitte evne forsvunnet
 • jeg valgte å … tro at han fortsatt hadde en gudegitt oppgave og at han skulle redde verden
   (Sissel Lange-Nielsen Kjærlighetshoffet 61 1991)
 • partier og stater som mener å ha en gudgitt rett til å påtvinge andre sine verdier og politiske systemer
   (Inge Eidsvåg Minnene ser oss LBK 2010)