Det Norske Akademis Ordbok

guddom

guddom 
substantiv
BØYNINGen; guddommen, guddommer
UTTALE[gu`d:åm]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt guðdómr eller guddómr; jf. -dom
BETYDNING OG BRUK
gud
SITATER
 • en guddom frihed kaldes
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 135)
 • forsone de vrede guddomme
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 458)
 • de stakkars mennesker er jo saaledes beskafne, at de fortrinsvis bygger sig templer for de guddomme, som ligger dem fjernest
   (Øvre Richter Frich Journalisten og filmstjernen 8 1929)
 • paven … instituerte guddommen Satan for å få litt mere penger i avladskassen
   (Stein Ståle Åndemasken 61 1943)
 • et mektig kultsenter for en sterk hedensk guddom
   (Anne B. Ragde Berlinerpoplene LBK 2004)
guddommelig natur
; det som gjelder Gud, Guds vesen
SITATER
 • i [Kristus] bor hele guddommens fylde legemlig
   (Kol 2,9; 2011: i hans kropp bor hele guddomsfylden)
 • fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke
   (Apg 17,29)
 • det [ble] helt stille blant mine tilhørere, som er født billedløse og tilber guddommen i sånne flyktige ting som vinden, skyene og regnet
   (Bergljot Hobæk Haff Den guddommelige tragedie LBK 1989)