Det Norske Akademis Ordbok

gråsugge

gråsugge 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd sugge
BETYDNING OG BRUK
zoologi
 ferskvannslevende, flattrykt krepsdyr i ordenen isopoder
; asell
 | vitenskapelig navn Asellus aquaticus