Det Norske Akademis Ordbok

gråne

gråne 
verb
BØYNINGgrånet, grånet, gråning
UTTALE[grå:`nə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av grå (adjektiv); se også gråning
BETYDNING OG BRUK
(litt etter litt) bli grå i fargen
; fortone seg grå
SITATER
 • i krogen graaner et fugtigt seil
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter I 325)
 • paa muren [på Akershus] graaner Norriges old
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter I 353)
 • hist de nære, lave strande, i et let taagenet, … graane hen som fjerne lande
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker II 111)
   | forsvinner i en grå dis
 • [båtene] graante likesom op av vandet efter som dagen satte ind
   (Gabriel Scott Alkejægeren 13 1933)
1.1 
om hår
 bli grå (som følge av alderen)
SITATER
 • et hjem er der, hvor dine hår kan gråne, og ingen mærker, at du ældes dog
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 123 1873)
 • metonymisk
   
  jeg har en plan å finne … et lite sted ved kysten, hvor mine tinninger kan grånes i ro
   (Jens Bjørneboe Brev i utvalg 106)
 • Emret Sæter satt der og kneiste med indianerprofil og grånende helskjegg
   (Gerd Brantenberg Augusta og Bjørnstjerne 77 1997)
1.2 
om person
 bli gråhåret (som følge av alderen)
SITATER
 • jeg tænkte, legen den skulde gå op i de grånende dage
   | den tid da man blir grå
 • han begyndte at graane lidt ved ørene
   (Knut Hamsun Rosa 22 1908)
 • alene skulde hun og Frederik graane i huset deroppe
   (Nini Roll Anker Huset i Søgaten 87 1923)
   | bli gamle og grå
 • han var blitt så lut i ryggen siden sist, hadde gråna i håret
   (Roy Jacobsen Vidunderbarn LBK 2009)
1.3 
om lys, dagslys
 bli grått, uklart
; svinne
SITATER
1.4 
litterært
 gi grå farge
; gjøre grå
SITATER
 • natskyen i nord kan graane en sjø
   (Chr. Skredsvig Møllerens Søn 180 1912)
 • gibsrosetten i taket, hvor så mange års støv nu grånet de hvite forsiringer
   (Alex. Brinchmann Deilig er jorden 253 1931)
med formelt subjekt det
 gry
SITATER
 • det graaner alt af dagen over de østlige aaser
   (Nicolai Ramm Østgaard Fra Skov og Fjeld 163 1858)
 • det begynder at graane av dæmringen
   (Johan Bojer Samlede verker IV 89)
 • endelig tok det til at graane paa ruten
   (Sigrid Undset Korset 54 1922)
dialektalt
 døse (av)
SITAT
 • «Ja ja ja,» gjæsped hun. Og hun graaned af i stor tyngde, men søvn fikk hun ikke
   (Jacob B. Bull Jutulskaret 93 1909)