Det Norske Akademis Ordbok

giljesott

giljesott 
substantiv
BØYNINGen; giljesotten
ETYMOLOGI
første ledd gilje; annet ledd sott
BETYDNING OG BRUK
i folkeviser
SITAT
  • flere har ment at et stedsnavn også ligger til grunn for giljesott (Gilje i Dirdal, Rogaland), men dette sykdomsnavn … har ikke noe med stedsnavn å gjøre
     (I. Reichborn-Kjennerud Vår gamle trolldomsmedisin IV 157 1944)