Det Norske Akademis Ordbok

giaurisk

giaurisk 
adjektiv
BØYNINGgiaurisk
UTTALE[giao´risk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av giaur med suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
som gjelder, er typisk for giaurer
SITAT
  • den muhammedanske geistlighets motstand mot de gjævurske (giauriske) sprog
     (Fridtjof Nansen Gjennem Kaukasus til Volga 55 1929)