Det Norske Akademis Ordbok

gesimshøyde

gesimshøyde 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
arkitektur, særlig i byplanlegging
 høyde som gesims har over havet
SITAT
  • basisenheten er et rektangulært rom overdekket med pulttak, som tilsvarer terrengfallet og har laveste gesimshøyde 120 cm
     (Ulf Grønvold Lund & Slaatto 114 1988)