Det Norske Akademis Ordbok

gesellår

gesellår 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
om eldre forhold
 år da en håndverker er gesell, svenn
SITAT
  • i de land han i sine gesellår hadde vandret gjennom
     (Johan Falkberget Plogjernet (1956) 383)