Det Norske Akademis Ordbok

geriatrisk

geriatrisk 
adjektiv
BØYNINGgeriatrisk
UTTALE[geria:´trisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av geriatri med suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
medisin
 som gjelder alderdommens og dens sykdommer (og deres forebygging og behandling)
; som gjelder geriatri
EKSEMPEL
 • geriatrisk avdeling på sykehus
SITATER
 • overført
   
  ganske visst var den sovjetiske kommandoøkonomien en fallitt, en konkurs, og særlig i sin siste, geriatriske fase
   (Pål Steigan Vargtid 35 1992)
 • en geriatrisk vurdering er en systematisk kartlegging av eldre pasienters helse, funksjon og livssituasjon
   (Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse 177 2023)