Det Norske Akademis Ordbok

geostrofisk

geostrofisk 
adjektiv
BØYNINGgeostrofisk
UTTALE[geostro:´fisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av geo- og strofisk, etter gresk strophikos, til strephein 'vri'; jf. suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
meteorologi, om vind, luftstrømning e.l.
 som beveger seg, blåser langs isobarene (hvilket på den nordlige halvkule f.eks. vil si mot klokken rundt et lavtrykk)