Det Norske Akademis Ordbok

georeferere

georeferere 
verb
ETYMOLOGI
av geo- og referere
BETYDNING OG BRUK
geomatikk
 stedfeste ved koordinater i et kjent geodetisk referansesystem
UTTRYKK
georeferert fotografi
fotografi tatt fra fly eller satellitt, som tilsvarer et kart i samme skala over samme område
 | jf. ortofoto