Det Norske Akademis Ordbok

geopark

geopark 
substantiv
ETYMOLOGI
se geo- og park
BETYDNING OG BRUK
UNESCO-godkjent område med spesielt interessant geologi hvor det er lagt til rette for formidling av kunnskap om geologiens historie og betydning
SITATER
  • i Europa er geoparker store turistattraksjoner
     (varden.no 22.10.2003)
  • geoparken skal spre kunnskap om vår geologiske naturarv og sammenhengene mellom geologiske prosesser og vår eksistens
     (geoparken.no (Gea Norvegica Geopark) 2014)