Det Norske Akademis Ordbok

genetisk

genetisk 
adjektiv
BØYNINGgenetisk
UTTALE[gene:´tisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
etter gresk genetikos; jf. suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
om egenskap, særegenhet
 som hører til, gjelder, forklares gjennom opprinnelse
biologi
 som gjelder arvelighet eller gener
EKSEMPEL
 • genetiske undersøkelser
SITATER
 • en plante med sterk genetisk tendens til en viss farvning av kronbladene
   (Samtiden 1932/635 Ragnar Vogt)
 • genetisk «engineering» kalles det – ingeniør-arbeid på laboratoriet med selve de menneskelige anleggene i oss
   (Richard Herrmann Victoria 312 1987)
 • stor genetisk variasjon er et sunnhetstegn for arten
   (Dag O. Hessen Natur 173 2008)
 • hvorfor er vi genetisk kodet til å dø?
   (Tom Egeland Lasaruseffekten 330 2017)
 • sørhare kan krysse seg med vår hare og få levedyktig avkom, noe som vil være genetisk uheldig
   (Arnodd Håpnes Dyrespor 113 2021)
UTTRYKK
genetisk fingeravtrykk
 (etter engelsk genetic fingerprint)
sett av arveegenskaper som er unike for et individ, især slike som brukes til å identifisere vedkommende
; DNA-profil
 • hvert menneske har en enestående DNA-profil, et «genetisk fingeravtrykk»
   (NTBtekst 07.11.1995)
 • i tillegg har politiet spor som gjør at de kan få et genetisk fingeravtrykk, en såkalt DNA-profil, av gjerningsmannen
   (Aftenposten 14.12.1996/4)
genetisk kode
 (etter engelsk genetic code)
system som angir hvilke aminosyrer og proteiner som produseres ut fra arvestoffets bygning
 • forskeren Lasar Mekler har utarbeidet noe han tror er en generell genetisk kode som gir nøkkelen til alt levende liv
   (NTBtekst 07.08.1987)
genetisk manipulering
genetisk teknikk
 • en ny vitenskap og et nytt håndverk som vi i de kommende år skal få høre en god del om, er skapt: «Genetic Engineering» eller genetisk teknikk
   (A-magasinet 1980/41/28/1)
genetisk drift
 (etter engelsk genetic drift)
forandring av den genetiske sammensetningen i en populasjon som følge av tilfeldigheter
genetisk avstand
 (etter engelsk genetic distance)
mål på den genetiske forskjellen mellom to arter, to populasjoner eller to individer