Det Norske Akademis Ordbok

generalkvittanse

generalkvittanse 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
foreldet
 generalkvittering
 | jf. kvittanse
SITAT