Det Norske Akademis Ordbok

generalentreprenør

generalentreprenør 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd general
BETYDNING OG BRUK
bygg og anlegg
 entreprenør som har det hele ansvar for utførelsen av et bygge- eller anleggsarbeid