Det Norske Akademis Ordbok

generaldirektør

generaldirektør 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd general
BETYDNING OG BRUK
administrasjon, økonomi
 øverste daglige leder i større selskap eller konsern