Det Norske Akademis Ordbok

generaladvokat

generaladvokat 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd general
BETYDNING OG BRUK
militærvesen
 sivil-militær embetsmann som bistår militære sjefer ved utøvelsen av deres påtalemyndighet i krig og i tilsynet med den militære disiplinærmyndighet i fredstid