Det Norske Akademis Ordbok

general

Likt stavede oppslagsord
general 
substantiv
BØYNINGen; generalen, generaler
UTTALE[genəra:´l]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra fransk (capitaine) général, grunnbetydning 'offiser med allmenn, uinnskrenket myndighet'; se general (adjektiv)
BETYDNING OG BRUK
offiser av høyeste grad i en hær
SITATER
 • [det] var general Bonapartes planer, som raadede for krigen i Italien
   (Alexander L. Kielland Omkring Napoleon 10 1905)
 • generaler, bisper, stiftamtmænd i flere slægtled
   (Knut Hamsun Samlede romaner og fortællinger II 64)
 • general Gablers datter
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 4 1890)
 • de yngre offiserene … stod lynraskt i givakt når en eldre general luntet forbi
   (Eystein Eggen Generalen LBK 1996)
UTTRYKK
kommanderende general
general med høyeste kommandomyndighet i en hær
 • Otto Ruge ble i statsråd offisielt utnevnt til kommanderende general og generalmajor, og hadde fått beskjed kvelden i forveien
   (Tore Rem Olav V. Krigeren 56 2021)
en forsiktig general
overført
 en som går svært forsiktig frem
 • ulven er en forsigtig general
   (Otto Sverdrup Nyt Land II 172 1903)
 • [politikeren] viste seg som en forsiktig general … ved å la være å stille sterke politiske krav
   (dagbladet.no 26.11.2000)
 • [fotballtreneren] er en forsiktig general som satser på det trygge og velprøvde 4–4–2[-systemet]
   (ffksupporter.no (Fredrikstad Fotballklubbs supporterklubb) 26.03.2007)
 • etter nederlaget i 1859 med den første klaverkonserten ble Brahms en forsiktig general
   (Dag Østerberg Brahms LBK 2003)
øverste leder i Frelsesarmeen og jesuitterordenen
muntlig
 (øverste) sjef, leder (for arrangement)
 | jf. sammensetninger som festgeneral, festivalgeneral, loppegeneral