Det Norske Akademis Ordbok

geitseterbruk

geitseterbruk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
seterbruk med, for geiter
SITAT
  • forlitet blev det ogsaa av alt slikt, som særlig hører gjeitsæterbruk til
     (Hans Aanrud Jo-karerne i Skarvangen 216 1923)