Det Norske Akademis Ordbok

gaussisk

gaussisk 
adjektiv
BØYNINGgaussisk
UTTALE[gæu´sisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av gauss med suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
som gjelder gauss
UTTRYKK
gaussisk kurve
statistikk
 som samsvarer med gausskurven
 | jf. normalfordeling
EKSEMPEL
  • gaussisk fordeling av statistiske data