Det Norske Akademis Ordbok

gauldaling

gauldaling 
substantiv
BØYNINGen; gauldalingen, gauldalinger
UTTALE[gæu`ldaliŋ]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av stedsnavnet Gauldal med suffikset -ing
BETYDNING OG BRUK
person som bor i og/eller er fra Gauldal i Trøndelag
SITAT
  • harstadværingen gjorde gauldaling av seg for tre år siden
     (trønderbladet.no 28.10.2015)