Det Norske Akademis Ordbok

gaukestrøk

gaukestrøk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
strøk hvor det drives gauketrafikk
 | jf. gauking