Det Norske Akademis Ordbok

gastroskopisk

gastroskopisk 
adjektiv
BØYNINGgastroskopisk
UTTALE[gastrosko:´pisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
innlånt, jf. engelsk gastroscopic, tysk gastroskopisch; se gastroskopi og -isk
BETYDNING OG BRUK
medisin
 som gjelder gastroskopi
EKSEMPEL
  • gastroskopisk undersøkelse