Det Norske Akademis Ordbok

gastro-

gastro- 
prefiks
UTTALE[gastro-] (f.eks. gastronomi), [ga´stro-] (f.eks. gastrolab)Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
til gresk gaster 'mage'
BETYDNING OG BRUK
som gjelder magen, magesekken (i et medisinsk perspektiv)
EKSEMPEL
  • gastroskopi, gastroentritt
som gjelder magen (med tanke på mat og appetitt)
EKSEMPEL
  • gastronomi