Det Norske Akademis Ordbok

gassverk

gassverk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
fabrikk til fremstiling av (lys)gass
 | jf. verk