Det Norske Akademis Ordbok

gassturbin

gassturbin 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd turbin
BETYDNING OG BRUK
teknikk
 turbin som arbeider med forbrenningsgass eller luft som drivstoff
 | til forskjell fra dampturbin
SITATER
  • et tankskip med gassturbin vil snart bli sjøsatt
     (Norges Handels- og Sjøfartstidende 1951/154/2/5)
  • gassturbiner til industrielt bruk
     (Norges Handels- og Sjøfartstidende 1951/154/2/5)
  • gassturbindrevne lokomotiver, biler og kraftstasjoner
     (Norges Handels- og Sjøfartstidende 1951/154/2/5)