Det Norske Akademis Ordbok

gassdetektor

gassdetektor 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd detektor
BETYDNING OG BRUK
teknikk
 apparat til påvisning av fremmede gasser i luft
SITATER
  • undersøke gassholdigheten [i oljetankene]…også med gassdetektor
     (Norges Handels- og Sjøfartstidende 1954/291/1–2)
  • GasSecure AS vant prisen for … verdens første trådløse gassdetektor for olje- og gassinstallasjoner
     (forskningsradet.no 05.09.2011)