Det Norske Akademis Ordbok

gass-sveising

gass-sveising 
substantiv
VARIANTgassveising
ETYMOLOGI
annet ledd verbalsubstantiv til sveise, avledet med suffikset -ing
BETYDNING OG BRUK
teknikk
 smeltesveising med oppvarming ved hjelp av en brennende gassblanding (vanligvis oksygen og acetylen)
; autogensveising
 | jf. buesveising
SITAT
  • kurser i gass-sveising og skjæring
     (Finn Alnæs Gemini 212 1968)