Det Norske Akademis Ordbok

gass-skjæring

gass-skjæring 
substantiv
VARIANTgasskjæring
ETYMOLOGI
annet ledd verbalsubstantiv til skjære, avledet med suffikset -ing
BETYDNING OG BRUK
teknikk