Det Norske Akademis Ordbok

gasol

gasol 
substantiv
BØYNINGen; gasolen
UTTALE[gaso:´l]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra svensk gasol, appellativisert merkevarenavn; etter det registrerte varemerket Gasol, av gas 'gass' og -ol, eller forkortet form av gasformiga olefiner 'gassformige oljeprodukter', jf. olefin
BETYDNING OG BRUK
kondensert petroleumsgass av forskjellige blandinger av alkaner og alkener, oppbevart og solgt i stålflasker