Det Norske Akademis Ordbok

gasjeelefant

gasjeelefant 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
muntlig, foreldet
 person som sitter med en (uforholdsmessig) høy gasje
 | jf. gasjekamel
SITAT
  • halvpolitiske gasjeelefanter tordnet mot «dom rike»
     (sno.no (Stiftelsen Norsk Okkupasjonshistorie) 2012)
     | fra Folk og Land 1962