Det Norske Akademis Ordbok

garverull

garverull 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
garverfag
 hår som man får ved avhåring av hudene under garving
 | jf. ull