Det Norske Akademis Ordbok

garveri

garveri 
substantiv
BØYNINGet; garveriet, garverier
UTTALE[garvəri:´]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av garve med suffikset -eri
BETYDNING OG BRUK
garving
SITAT
  • umodne slaaenbær og barken [er] tjenlige til garveri
     (Henrik Wergeland Samlede Skrifter IV,1 123)
verksted eller fabrikk for garving
SITATER
  • alle uhumskhederne siver ned til badet fra garverierne oppe i Mølledalen
     (Henrik Ibsen En folkefiende 165 1882)
  • han [brukte] sine pensjonspenger til å bygge opp et lite garveri
     (Henning A. Lien Louis Pasteur 10 1972)