Det Norske Akademis Ordbok

garderobier

garderobier 
substantiv
BØYNINGen; garderobieren, garderobierer
UTTALE[gar-dərobie:´]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
nydannelse til garderobe med fransk suffiks -ier; jf. -er
BETYDNING OG BRUK
person som betjener garderobe
SITATER