Det Norske Akademis Ordbok

gardebataljon

gardebataljon 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
militærvesen
 garde av bataljons størrelse (med flere kompanier)