Det Norske Akademis Ordbok

garantiselskap

garantiselskap 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
forsikring
 selskap som tar imot ansvarsforsikring
 | jf. garanti